Risk Analizi

BİRİMİNİZE AİT GZFT  ANALİZLERİ

(Birime ait GZFT analizleri eklenecektir)

Güçlü Yönler:

·         Siirt Üniversitesinin tarım ve hayvancılık konusunda ihtisaslaşma görevinin bulunması

·         Siirt ilin tarım potansiyelinin yüksek olması

·         Siirt Üniversitesi bünyesinde ziraat fakültesinin bulunması

·         Ziraat fakültesinde her branştan öğretim üyesinin olması

·         Fıstık tarımı hakkında üreticilerin eğitime açık olması

·         Siirt ilinde birden fazla akarsuyun geçiyor olması

·         Termal su kaynaklarının bulunması

 

Zayıf Yönler:

·         Siirt ilinin coğrafi bakımdan dezavantajlı bir durumda olması

·         Tarla tarımı ile uğraşan üreticilerin mono-kültür üretim yapması

·         Sulu tarım kültürünün yeterli olmaması

·         Düz arazi varlığının sadece Kurtalan ilçesinde olması

 

Fırsatlar:

·         Siirt fıstığına olan talebin yüksek olması,

·         Tarla tarımı için ayrılan alanların sulanabilir olması

·         Akarsuların sulamada kullanılma potansiyelinin olması

·         Ziraat fakültesindeki öğretim üyeleri tarafından yapılan bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarılma potansiyelinin olması

·          Ziraat fakültesinin birçok anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programlarının açık olması

 

Tehditler:

·         Güvenlikte yaşanacak bir sıkıntı

·         Ekonomik krizden dolayı öncelikli bölge olmaktan vazgeçilmesi veya sürecin uzaması

·         Öğretim üyelerinin tayin istemeleri

·         Üretici alışkanlıklarının kolay kolay değişmemesi

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER VOLKAN BAYRAKTAR
Güncelleme : 22.05.2022 17:39:05