Genel Bilgi

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapacağı saha çalışmalarının yanında, eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerini desteklemek, yeni-modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH AÇIKBAŞ
Güncelleme : 20.02.2023 11:29:38