Misyon Ve Vizyon

BİRİMİN MİSYONU

Siirt Üniversitesi tarımsal potansiyeli yüksek ve tarımsal üretimin artırılması açısından   oldukça önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Siirt Üniversitesi olarak mikro düzeyde Siirt ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, makro düzeyde ise Ülkemizin tamamının tarımsal ilerlemesinde etkin rol oynamak ve tarımın geliştirilmesine katkı sağlamak konusunda eğitim-öğretimin yanında, araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tarımsal ekonominin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 BİRİMİN VİZYONU

Tarım Çalışmaları uygulama ve araştırma merkezi, Siirt İlinin sahip olduğu güçlü tarımsal potansiyellin in değerlendirilmesi ve bu anlamda üretilecek projelerle bölgenin tarımsal ihtiyaçlarına daha verimli bir şekilde cevap verilmesine imkân sağlayacaktır. Siirt Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, yapacağı saha çalışmalarının yanında, eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerini desteklemek, yeni-modern yetiştirme ve ıslah yöntemleri uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturacak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapacağı çalışmalarla önemli bir boşluğu dolduracaktır.  

Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER VOLKAN BAYRAKTAR
Güncelleme : 22.05.2022 16:05:05