Amacımız Ve Faaliyet Alanlarımız

a) Modern yetiştirme prensiplerinin yetiştiricilere tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak,

b) Islah ve yetiştiricilik konularında araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, yürütmek ve ilgili kuruluşlarca yürütülen projelere katılmak,

c) Yetiştiricilerin tarımsal üretim konusunda karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak araştırmalar yapmak,

ç) Anaç, aşı gözü, aşı kalemi,  fidan ve benzeri materyallerinin çoğaltılması ile ilgili çalışmalar yürütmek,

d) Tarımsal üretim ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı teknik elemanların bilgilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kısa ve uzun süreli eğitim programları, kurslar düzenlemek,

e) Kırsal alanda tarımsal üretimle doğrudan ilgilenenlere bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla gençlerin, yetişkinlerin ve kadınların eğitimi konularında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalar yapmak,

f) Tarımsal üretim ile ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılmak,

g) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

ğ) Tarımsal üretim konusunda yayım materyali olarak kullanılabilecek film, video, kaset, slayt, kitap, haber bülteni ve benzeri materyal üretmek, sağlamak ve bu amaçla kitle iletişim araçlarından yararlanmak,

temel amaç ve faaliyet alanlarımızı oluşturmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH AÇIKBAŞ
Güncelleme : 20.02.2023 11:32:04